Forside  7 Behandling og oppfølging   7.9 Behandling med legemidler  

7 Behandling og oppfølging

7.9.3 Eliminasjonsinteraksjoner

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Dersom rusmidler og legemidler brytes ned på samme sted i leveren, vil dette kunne føre til at rusmidlene eller legemidlene brytes saktere eller raskere ned, og dermed få økt eller redusert effekt. Dette kan i ytterste konsekvens resultere i overdose og død. I mindre alvorlige tilfeller kan det føre til at behandlingen ikke har effekt, at bivirkningene øker eller at rusmidlene virker sterkere eller svakere. Kunnskap om interaksjoner er derfor viktig for leger som forskriver legemidler til ROP-pasienter.

Noen eksempler på interaksjoner er gjennom enzymsystemet cytokrom P450, CYP3A4, der flere antidepressiva, antipsykotika, stemningsstabiliserende medikamenter, opioider, benzodiazepiner, antibiotika, antivirale midler, urter og grapefrukt brytes ned. Dette kan føre til at hormoner, antibiotika eller antivirale midler ikke virker når andre stoffer som brytes ned samme sted, tilføres kroppen.

Videre kan flere psykofarmaka redusere metadonkonsentrasjonen i blodet, mens benzodiazepiner, noen antidepressiva, antibiotika og grapefrukt kan øke den. Seponering av et medikament som reduserer metadonkonsentrasjonen i blodet, vil føre til en rask økning i metadonkonsentrasjonen, og dette vil igjen kunne føre til fare for overdose.

Nettressurser knyttet til interaksjoner

Det finnes flere nettsteder som er tilgjengelig gjennom www.helsebiblioteket.no, for eksempel DRUID (www.interaksjoner.no) der man kan lese om interaksjoner mellom ulike legemidler og rusmidler. En annen viktig ressurs for helsepersonell er RELIS (www.relis.no) hvor man kan stille spørsmål om interaksjoner i konkrete tilfeller.