8 Roller og ansvar

8.3.2 Kommunens ansvar for behandling og oppfølging

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 69. Personer med ROP-lidelse bør alltid få allmennmedisinsk oppfølging av fastlege - -
Vedlegg
 

Kommunene har samme ansvar for personer med ROP-lidelser som for alle andre innbyggere med hjelpebehov. For noen kan målsettingen være full rehabilitering, mens andre ønsker/trenger skadereduserende tiltak. Dette må avgjøres i dialog med den enkelte.

Utredning, behandling og allmennmedisinsk oppfølging

Kommunene har ansvar for utredning og behandling av både psykiske og somatiske lidelser. Primærhelsetjenesten har ansvar for å delta i oppfølging både av ruslidelsen og den psykiske lidelsen i samarbeid med øvrige kommunale tjenester. Personer med ROP-lidelse bør alltid få allmennmedisinsk oppfølging av fastlege (anbefaling 69).

Veiledning og oppfølging over lang tid

Personer med ROP-lidelser trenger oppfølging over lang tid og helst av personer/team med stor stabilitet og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Å løse sammensatte problemer krever gjensidig kunnskapsutveksling og gjensidig veiledning mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Overfor personer med ROP-lidelser vil noen ganger en oppsøkende arbeidsform være nødvendig, for eksempel ACT- team 59 . Kommunene har ansvar for at ambulante metoder tas i bruk i oppfølgingen av personer med ROP-lidelser (jf. anbefaling 39).

Det anbefales at kommunene tar i bruk mobiltelefon/sms for å etablere og opprettholde kontakten med personer med ROP-lidelser (jf. anbefaling 41).


59 Assertive Community Treatment-team eller Oppsøkende behandlingsteam.