8 Roller og ansvar

8.4.2 Helseforetakenes ansvar for pasienter med mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig alvorlig ruslidelse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Som regel ligger ansvaret for pasienter med mindre alvorlig psykisk lidelse og alvorlig ruslidelse hos TSB, avhengig av i hvilken grad den psykiske lidelsen hemmer funksjonsevnen. Det gjelder også ved mindre alvorlige former for emosjonelt ustabile, samt ved andre alvorlige personlighetsforstyrrelser. Dette må imidlertid vurderes individuelt og etter behov, og den psykiske lidelsen må alltid behandles samtidig, jf. anbefaling 38.