8 Roller og ansvar

8.5.3 Helseforetakenes ansvar for kartlegging av ROP-lidelser når pasienten oppholder seg i somatiske avdelinger

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Medisinske avdelinger kan komme i kontakt med ROP-pasienter ved forskjellige somatiske sykdommer, selvmordsforsøk eller ved overdoser og andre forgiftninger 64 . Både ved selvmordsforsøk og overdoser er det naturlig å vurdere om det dreier seg om personer med en ROP-lidelse. Det vises til Retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern 65 . Det foreligger ikke nasjonal retningslinje for kartlegging og oppfølging av pasienter med overdose.64 Helse Stavanger har utviklet prosedyrer for avdekking av rusmiddelproblematikk i ulike somatiske sykehusavdelinger.