8 Roller og ansvar

8.6.1 Helseforetakenes ansvar innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 82. TSB skal kunne gi tilbud om behandling til personer som har en mindre alvorlig psykisk lidelse, eventuelt i samarbeid med psykisk helsevern - -
Vedlegg
 

Kunnskap om psykiske lidelser

I tillegg til gode metoder for behandling av ruslidelser må alle enheter innenfor TSB ha kunnskap om og ferdigheter i behandling av de psykiske lidelsene som er vanlige blant personer med ruslidelser.

Psykisk helse

Når en person blir behandlet for en ruslidelse, må utviklingen av den psykiske helsen følges opp for å fange opp personer som ikke blir bedre av sine psykiske problemer når rusmisbruket er kommet under kontroll, jf. anbefaling 28.

Koordinert/integrert behandling

Fordi behandlingen av ROP-lidelser skal skje koordinert/integrert må personer i TSB, som har en mindre alvorlig psykisk lidelse, også kunne gis et tilbud om behandling for sin psykiske lidelse, eventuelt gjennom samarbeid med psykisk helsevern (anbefaling 82). Dette kan også inneholde psykososial og medikamentell behandling av en psykisk lidelse, enten ved den enkelte TSB-enhet eller i samarbeid med andre.