8 Roller og ansvar

8.6.2 Helseforetakenes ansvar for behandling og oppfølging innen psykisk helsevern

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 83. Psykisk helsevern skal ha kompetanse til å behandle pasienter med mindre alvorlige psykiske lidelser og mindre alvorlig ruslidelse - -
Nr. 84. Pasienter i psykisk helsevern med mindre alvorlig ruslidelse bør få tilbud om behandling av ruslidelsen samme sted, eventuelt gjennom samarbeid med TSB - -
Nr. 85. Psykisk helsevern skal kunne gi tilbud om behandling av pasienter med kombinasjonen alvorlig psykisk lidelse og alle typer ruslidelser - -

Ansvar

Psykisk helsevern har ansvaret for behandling og oppfølging av personer med alvorlige psykiske lidelser kombinert med alvorlige og mindre alvorlige ruslidelser. Dette gjelder også når pasienten ruser seg eller er i LAR.

Kompetanse

Psykisk helsevern skal også ha kompetanse til å behandle personer med mindre alvorlige psykiske lidelser og mindre alvorlig ruslidelse (anbefaling 83).

Eksisterende behandlingsrelasjoner

Det må finnes gode behandlingsmuligheter for problemer med rusmiddelmisbruk som oppdages i løpet av behandling for psykiske lidelser. Behandling for rusmiddelmisbruk må skje uten at eksisterende behandlingsrelasjoner i psykisk helsevern brytes, jf. anbefaling 54.

Samarbeid

Pasienter i psykisk helsevern med mindre alvorlige ruslidelse bør få tilbud om behandling av ruslidelsen samme sted, eventuelt gjennom samarbeid med TSB (anbefaling 84).
         
Psykisk helsevern skal kunne gi tilbud om behandling av pasienter med kombinasjonen alvorlig psykisk lidelse og alle typer ruslidelser (anbefaling 85).