Forside  8 Roller og ansvar  

8 Roller og ansvar

8.7 Behandlingstiltak uten avtale

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

En del institusjoner som ikke har avtale med helseforetakene, behandler personer med rusmiddelmisbruk. Disse er da ikke en del av spesialisthelsetjenesten. Det gjelder evangeliesentre, ”Minnesota”-klinikker, P22 med flere. Når de behandler mennesker med ROP-lidelser, gjelder denne nasjonale faglige retningslinjen som om institusjonen var en del av spesialisthelsetjenesten.

Flere metoder

Spesialisthelsetjenesten bør benytte flere metoder for å etablere og opprettholde behandlingskontakt med ROP-pasienter – blant annet ved bruk av nyere informasjons- og kommunikasjonsteknologi, jf. anbefaling 41.