Forside  8 Roller og ansvar   8.8 Samhandling mellom ulike enheter og nivåer  

8 Roller og ansvar

8.8.3 Samhandling mellom kommune og TSB

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Personer med mindre alvorlig psykisk lidelse og alvorlig ruslidelse bør ha mulighet for jevnlig oppfølging fra TSB etter pasientens behov og hvis rett til nødvendig helsehjelp er til stede, jf. anbefaling 79. Ved tilbakefall til rusing etter planlagt utskrivelse fra langvarig behandlingsopphold i institusjon bør akutt innleggelse i samme behandlingsenhet kunne gjennomføres. Det bør som hovedregel gjøres skriftlig avtale om dette, og avtalen må være omtalt i pasientens individuelle plan.

Ikke planlagte utskrivninger

Ved ikke planlagte utskrivninger skal kommunen informeres. Prosedyrer ved ikke planlagte utskrivninger bør tas inn i pasientens behandlingsplan ved innleggelse. Det må samarbeides om videre behandling av disse personene, jf. anbefaling 91.