LAR – Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet

(/retningslinjer/rus/opioidavhengighet-nasjonal-retningslinje-for-legemiddelassistert-rehabilitering-ved-opioidavhengighet?lenkedetaljer=vis)