(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/samfunnsmedisin-og-folkehelse/flyktningepasienten-undersokelse-og-diagnose?lenkedetaljer=vis)