Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Faglige retningslinjer for sarkoidose, 2018
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.05.2019
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Sarkoidose Forening
 • Redaktør - Norsk forening for lungemedisin
 • Publikasjonstype -
 

Debut etter graviditet

Det er ikke uvanlig at sarkoidose oppdages etter graviditet, ofte i sin akutte form med erythema nodosum (Löfgrens syndrom). Graviditeten trigger på en ukjent måte utbrudd av sykdommen.

Pasient med aktiv sarkoidose

Graviditet påvirker som regel sarkoidose i gunstig retning. Konseptuelt er dette forenlig med forandringen i cytokinprofil i en normal graviditet fra T- hjelpercelle (Th) type 1- reaktivitet til type Th2-reaktivitet. Etter gjennomgått graviditet foreligger en risiko for at sykdomsaktiviteten ser ut til å øke, «flare up», men i virkeligheten synes sykdommen å gå tilbake til det aktivitetsnivået den skulle ha hatt ved dette tidspunkt uten graviditeten. Det er derfor fornuftig å følge opp pasienten etter gjennomgått graviditet.

Ved påtagelig restriktiv lungefunksjonsnedsettelse (vitalkapasitet <1 liter), ved for pulmonale, og ved sarkoidose i vitale organer, slik som hjertemuskel, nyrer og sentralnervesystemet, bør graviditet frarådes. Dersom ønsket om å få barn vurderes å overveie risikoen, bør pasienten kontrolleres regelmessig hos lungespesialist og øvrige relevante spesialister. Ofte bør keisersnitt anbefales.

Det foreligger ingen opplysninger om at sarkoidose skulle innebære økt risiko for abort, graviditetskomplikasjoner eller at barnet skulle fødes med misdannelser. Dersom en pasient med aktiv sarkoidose må behandles under graviditet, følger behandlingen vanlige behandlingsprinsipper.

Pasient med inaktiv sarkoidose

Pasient med tilhelet, inaktiv sarkoidose behøver ikke frykte at sykdommen reaktiveres pga graviditet.

Referanser

 1. Noble PW, Lavee AE, Jacobs MM. Respiratory diseases in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 1988; 15: 391-428.
 2. Selroos O. Sarcoidosis and pregnancy: a review with results of a retrospective survey. J Int Med 1990; 227: 221-224.
 3. Boggess KA, Easterling TR, Raghu G. Management and outcome of pregnant women with interstitial and restrictive lung disease. Am J Obstet Gynecol 1995; 173: 1007-1014.