Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Faglige retningslinjer for sarkoidose, 2018
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.05.2019
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Sarkoidose Forening
 • Redaktør - Norsk forening for lungemedisin
 • Publikasjonstype -
 

Forekomst og utbredelse

Symptomgivende sarkoidose i gastrointestinalkanalen er et uvanlig fenomen, om man ser bort fra munnhulen. Engasjement av spyttkjertlene, som for eksempel som ledd i Heerfordts syndrom, giropphav til nedsatt salivasjon, munntørrhet og økt risiko for kariesangrep. Pasienter med denne sarkoidosemanifestasjonen bør derfor tilrådes regelmessig kontakt med tannlege og/eller tannpleier. Det angis at engasjement av øsofagus, ventrikkel og tarmene forekommer hos 5–10 % av obduserte individer som har hatt sarkoidose, men de fleste klinikere opplever nok at en betydelig mindre andel av de sarkoidoserammede har symptomer som kan henføres til mage- tarmkanalen. Forandringer forårsaket av sarkoidose er beskrevet fra hele GI- kanalen, men i liten grad fra tynntarmen. Dette gjør differensialdiagnosen mot Crohns sykdom enklere, som også er av granulomatøs karakter. I ventrikkelen rammes særlig antrum, og forandringene kan være alt fra nodulære og polypplignend til ulcus, og også gi et bilde som minner om linitis plastica.

Symtomer og utredning

Symptomene domineres av kvalme, oppkast, blødninger og eventuelt obstruksjon. Ikke sjelden ledsager symptomene matinntak. Det er også beskrevet tap av proteiner som følge av enteropati i forbindelse med sarkoidose. Det er vesentlig at andre årsaker til symptomene eller funnene utelukkes. Det gjelder da fremst lymfom, tuberkulose og soppinfeksjon. Det bør tas multiple biopsier fra tarmslimhinnen i GI- kanalen i forbindelse med gastroskopi, og dette kan, på samme måte som i bronkialtreet gi positivt utbytte selv om slimhinnen ser intakt ut.

Behandling

For plager som synes å stamme fra øvre del av mage- tarmkanalen anbefales behandlingsforsøk med i første rekke antacida og protonpumpehemmere. Dersom responsen er dårlig og symptomene uttalte, kan man overveie kortisonterapi, eventuelt i kombinasjon med kortisonsparende medikamenter. Blant disse står valget mellom methotrexat, azatioprin og leflunomid. Behovet for kirurgisk intervensjon pga obstruksjon må betraktes som svært lite.

Referanser

 1. Lindgren A, Engström CP, Nilsson O, Abrahamsson H. Protein-losing enteropathy in an unusual form of sarcoidosis. Eur J Gastroent Hepatology 1995; 7(10): 1005-1007.
 2. Vahid B, Spodik M, Braun KN, Ghazi LJ, Esmaili A. Sarcoidosis of gastrointestinal tract: a rare disease. Dig Dis Sci 2007; 52(12): 3316-3320.
 3. Afshar K, Boydking A, Sharma OP, Shigematsu H. Gastric sarcoidosis and review of the literature. J Natl Med Assoc 2010; 102(5):419-422.
 4. Eklund A, du Bois RM. Approaches to treatment of some of the troublesome manifestations of sarcoidosis. J Intern Med 2014; doi 10.1111/joim12198 (Epub ahead of print).