Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Sarkom er en sjelden krefttype og utgjør cirka 1 % av alle maligne svulster. Ca 0,8 % av alle kreftdødsfall i Norge er relatert til sarkom-diagnosen.

Alle tall oppgitt under er basert på Kreftregisteret sitt datamateriale. (Data er hentet ut september 2017). Et eget register for sarkomer i Skandinavia viser noe høyere antall for de fleste sarkomer. Det skyldes at sarkom i dette særregisteret registreres mer nøyaktig opp mot organ-lokalisasjon i primærsituasjon, eller spesifikke grupperinger. Det er av den grunn vanskelig å få korrekte prevalens- og insidenstall for sarkom. Det kan forekomme til dels store naturlige variasjoner i antall nye tilfeller fra år til år.

Sarkom; antall nye tilfeller per år i Norge 2006–2015 (Kreftregisteret)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bensarkomer

44

41

44

62

51

51

45

38

55

50

Bløtvevssarkomer

317

311

304

391

315

309

343

335

316

314

           

Bløtvevssarkomer

          

Abdominale

52

59

63

65

53

71

72

80

60

60

Gynekologiske

33

30

31

50

33

28

25

33

35

40

Andre

232

222

210

276

229

210

246

222

221

214

 

GIST

42

33

42

55

37

36

39

32

34

41

Pleomorft sarkom

32

19

35

48

39

33

43

41

44

41

Leiomyosarkom

48

59

55

65

48

49

57

63

54

57

Fibrosarkom

55

50

42

59

47

57

55

40

43

39

Rhabdomyosarkom

5

11

8

7

8

14

9

8

15

9

Angio/hemangiosarkom

24

21

19

23

24

21

10

19

20

13