Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og oppfølgning av kreft i skjoldbruskkjertelen, 29.06.2017

Versjon Versjon 1
IS-nr IS-2478
ISBN 978-82-8081-440-1
Status Publisert
Publiseringsdato 29.06.2017
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer