Forside   Behandling  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Trygg på skulder i primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status -
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Ekspertgruppe, fysikalsk-medisinsk forening
 • Redaktør - Juel NG, Pedersen SJ, Engebretsen K, Brurberg, KG, Ekeberg OM, Reme SE, Brox JI, Natvig B.
 • Publikasjonstype -
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Ved frossen skulder foreslås en steroidinjeksjon ved sterke smerter. ↑↑ Sterk
Ved subakromiale smerter foreslås en steroidinjeksjon dersom det foreligger sterke smerter som hemmer bevegelse. ↑ Svak/betinget
Ved sterke og vedvarende smerter knyttet til AC-leddet kan injeksjon forsøkes. ↑ Svak/betinget
Ultralydveiledning av injeksjoner gir sannsynligvis ingen tilleggseffekt.↓ Svak/betinget
Vi anbefaler generelt ikke repeterte injeksjoner. ↓ Svak/betinget

Hva er effekten av steroidinjeksjon ved skuldersmerter? 

Det foreligger fire retningslinjer som omtaler dette (32-35). I tillegg foreligger en Cochraneoversikt om bildeveiledet versus blind injeksjon (52), en britisk Health Technology Assessment (HTA) rapport om frossen skulder (53) og en systematisk oversikt om effekten av injeksjoner ved frossen skulder (54). To nyere norske randomiserte studier er også inkludert (55, 56). Retningslinjene vurderer at det er dokumentasjon av middels kvalitet (⨁⨁⨁) for at steroidinjeksjon har større effekt på smerte og funksjon de første 3 måneder etter injeksjon enn placebo ved frossen skulder.  Dette støttes av de norske randomiserte studiene som også viser samme effekt av en injeksjon med 20 mg som fire injeksjoner med 80 mg Triamcinolon. Økt effekt av gjentatte injeksjoner er ikke dokumentert og gir økt risiko for komplikasjoner. Ved subakromiale smerter er det dokumentasjon av lav kvalitet (⨁⨁) for at steroidinjeksjon ikke har bedre effekt på smerte og funksjon enn NSAIDs de første åtte ukene (33-35), og at effekten av steroidinjeksjoner er usikker på lengre sikt (> 3 måneder).

Dokumentasjon av middels kvalitet (⨁⨁⨁) viser ingen tilleggseffekt av ultralydveiledet injeksjon (52).

Flere enn to til tre subakromiale injeksjoner antas å gi økt risiko for seneskade, men dette er ikke dokumentert i kliniske studier (34).