Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Trygg på skulder i primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status -
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Ekspertgruppe, fysikalsk-medisinsk forening
 • Redaktør - Juel NG, Pedersen SJ, Engebretsen K, Brurberg, KG, Ekeberg OM, Reme SE, Brox JI, Natvig B.
 • Publikasjonstype -

Forord

Dette er en faglig veileder laget etter Helsedirektoratets regler for kunnskapsbaserte retningslinjer.

Målgruppen er alle som jobber med pasienter med skulderplager i primærhelsetjenesten. Veilederen er basert på fire nyere internasjonale retningslinjer supplert med systematiske oversikter og enkeltstudier. 12 kliniske spørsmål vedrørende bakgrunnskunnskap, diagnostikk og behandling av de vanligste skulderplagene i primærhelsetjenesten er besvart. Anbefalingene er enkle, lite ressurskrevende å følge og i samsvar med kampanjen «Gjør kloke valg». Styrken på anbefalingene er gradert etter kvaliteten på dokumentasjonen (vurdert med GRADE), arbeidsgruppens råd og høringsuttalelser fra sentrale miljøer i Norge. Anbefalingenes styrke er illustrert med opp- eller nedadvendte piler (↑↑), en pil for svak og to piler for sterk anbefaling.

Linker til hele veilederen, de kliniske spørsmålene, eksempler på øvelser, medlemmene i ekspertgruppa, søk, søkeresultat, referanser og vurdering av dokumentasjonen finner du i rammen til høyre.

 

For ekspertgruppa, mars 2019

Niels Gunnar Juel