Odontologisk biomaterialer - Nasjonale retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/tannhelse/odontologisk-biomateriale-nasjonale-retningslinjer-for-utredning-og-behandling-ved-mistanke-om-bivirkninger-fra-odontologiske-biomaterialer?lenkedetaljer=vis)