Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2650
 • ISBN - 978-82-8081-507-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 30.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Adenokarsinom

Prognosen er avhengig av stadium. I Stadium I er 5-års overlevelse 65 %, sammenlignet med 4 % i stadium IV (7) . Prognosen er dårligere enn for adenokarsinom i tykktarm.

Neuroendokrine

NET i tynntarm har en relativt god prognose med 5 års overlevelse på 52-100 % (7). Det er dog ikke så ofte pasienten blir kurert av sykdommen da primærtumor metastaser tidlig, og pasienten kan ha nokså avansert sykdom med levermetastaser på diagnosetidspunktet, selv med minimale symptomer. Til tross for at pasienten er tilsynelatende tumorfri etter primær kirurgi, foreligger det ofte mikrometastaser. Pasientene får ofte residiv, men det kan komme både 10 og 15 år senere. Selv ved meget omfattende tumor sykdom på diagnosetidspunktet, kan pasienten leve i flere år.

GIST/Sarkom

Risiko for residiv etter radikalt operert tynntarms-GIST er ca. 40-50 % (26) , (27) . Median overlevelse ved metastatisk sykdom behandlet med tyrosin kinasehemmer er ca. 6 år(35) . For andre intestinale sarkom varierer prognosen med grad, tumorstørrelse og histologisk type. Prognosen er jevnt over dårligere enn for GIST.

LYMFOM

10-70 % 5-års overlevelse er rapportert (7).