Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2650
 • ISBN - 978-82-8081-507-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 30.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det første handlingsprogrammet for kreft i tynntarmen omhandlet adenokarsinom og tynntarmsmetastaser. Særlig fra kirurgisk hold har det kommet ønske om en kort omtale av de øvrige kreftformer i tynntarmen også, som et samlet praktisk hjelpemiddel for fagfolk i hele landet som sjelden møter slike tumores. Vi har lagt vekt på at dette programmet skal være et praktisk hjelpemiddel for behandlende leger. Arbeidsgruppen har underveis fått råd om utformingen fra NGICG.

Arbeidsgruppe – andre utgave av handlingsprogrammet

Handlingprogrammet er blitt utarbeidet av følgende komite oppnevnt av NGICG-CR den 11.06.2015

 

Tom-Harald Edna (leder): Kirurgi, spes adenokarsinom, generelt

Hans H. Wasmuth: Kirurgi ved neuroendokrine tumores, generelt

Olav Dahl: Onkologi

Øyvind Hauso: Klinikk, endoskopi, medisinsk behandling

Anne Negård: Radiologi

Andreas Tulipan / Henning Langen Stokmo: Nukleærmedisin 

 

Handlingsprogrammet er forlagt Norsk sarkomgruppe ved Kristin Sundby Hall, Norsk nevroendokrin tumorgruppe ved Øyvind Hauso og Norsk lymfomgruppe ved Arne Kolstad for innspill og tilslutning. Retningslinjene har vært til behandling i styringsgruppen i Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG).