Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm, 30.06.2017
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2650
 • ISBN - 978-82-8081-507-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 30.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Kreft i tynntarm er sjelden. De vanligste krefttypene er adenokarsinom, neuroendokrine tumores (NET), gastrointestinal stromal tumor (GIST) / sarkom, lymfom og metastaser. Oftest foreligger det ikke histologisk undersøkelse før kirurgen må operere kreft i tynntarmen.

Handlingsprogram for tynntarmskreft kom første gang i 2007 og omtalte adenokarsinom. Nå foreligger revisjon av programmet. Hovedvekten er fortsatt på adenokarsinom. Særlig fra kirurgisk hold har det kommet ønske om en kort omtale av de øvrige kreftformer i tynntarmen også, som et samlet praktisk hjelpemiddel for fagfolk i hele landet som sjelden møter slike tumores. For utførlig omtale av kreftformene utenom adenokarsinom viser vi til de egne nasjonale handlingsprogrammene for neuroendokrine tumores NET (1), GIST / Sarkom (2) og lymfom (3). Programmet starter med et kortfattet forslag til praktisk arbeidsflyt i utredning og behandling av kreft i tynntarmen.

Tynntarmen er delt i foregut (duodenum) og midgut (jejunum/ileum) som begge har klar og ulik anatomi. I tråd med at de fleste kirurgiske kreftformer nå er knyttet til dedikerte kirurgiske spesialiteter/kvalifikasjoner, er det like nødvendig at tynntarmen får sin dedikasjon. Patologi i duodenum håndteres nå av hepatobiliærkirurger («pankreaskirurger»), mens patologi i jejunum/ileum håndteres av i hovedsak kolorektal/IBD kirurger. Vi foreslår derfor at tynntarmstumores kirurgisk dedikeres etter dette skillet.