Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm, 30.06.2017
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2650
 • ISBN - 978-82-8081-507-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 30.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

I årene 2009-2013 var det i alt 737 tilfelle av kreft i tynntarmen, det vil si 150 per år (4). Dette utgjorde 0,5% av alle meldte krefttilfeller. Forekomsten av kreft i tynntarmen var 2.9/100 000 innbyggere, sammenlignet med 78/100 000 innbyggere for kreft i tykktarm og endetarm.

Andelen av de forskjellige primære krefttyper i tynntarmen er (5), (6), (7), (8):

  Adenokarsinom                      25-50 % (avtar)

  Neuroendokrine (NET)          19-40 % (øker)

  GIST/ Sarkom                       12-25 %

  Lymfom                                 17-22 %

Adenokarsinom

I tynntarmen er adenokarsinom vanligst i duodenum.

Neuroendokrine (NET)

Neuroendokrine svulster er vanligst i terminale ileum, men kan også finnes lengre oralt i ileum samt i jejunum og duodenum. Neuroendokrine svulster i duodenum er sjeldne svulster og kan utgå fra alle de nevroendokrine celler i området og gi opphav til bl.a. gastrinomer og somatostatinomer. For disse sjeldne svulstene henvises til egne nasjonale retningslinjer for gastrointestinale nevroendokrine svulster.

NET i tynntarm utgående fra de serotonin-produserende enterochromaffine celler, (det klassiske carcinoid) er dog ikke så sjeldent (økende insidens) og har relativt høy prevalens i befolkningen grunnet sykdommens indolente natur.

GIST/sarkom

Maligne mesenkymale svulster i gastrointestinaltraktus faller i to kategorier, gastrointestinale stromale tumores (GIST), som utgjør over 85 %, og andre former for bløtvevssarkom.

Lymfom

Lymfom i mage-tarm-kanalen forekommer absolutt hyppigst i ventrikkelen (68-75 %), så gradvis sjeldnere videre analt: I tynntarmen (9 %), ileocoecalt (7 %), colon / rectum (3%). Lymfomer forekommer også multifokalt (6-13 %).

Metastaser

Metastaser til tynntarm kommer enten ved transperitoneal spredning fra intraabdominale tumores eller ved hematogen spredning. Ovarialcancer er den intraabdominale kreftform som hyppigst metastaserer til tynntarm. Ekstraabdominale kreftformer som er kjent for å gi tynntarmsmetastaser, er malignt melanom, cancer i lunge, mamma, cervix og nyrer.