Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm, 30.06.2017
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2650
 • ISBN - 978-82-8081-507-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 30.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Funn av tynntarmstumor som årsak til ileus, perforasjon eller svær blødning av tarm

Disse tilstandene krever ofte akutt kirurgi der pasienten er lagt inn. Dersom tiden tillater det, er det svært viktig at det blir gjort CT thorax / abdomen / bekken før operasjonen. Hvis en pasient blør fra tynntarmen, kan CT abdominal angiografi være nyttig. Det gjelder å stille en så presis tentativ diagnose som praktisk mulig før akutt kirurgi.

Det tas CEA og Kromogranin A, helst før operasjonen. For mer utfyllende om utredning, se kapittel 5

Vanligvis har man ingen histologisk undersøkelse på forhånd. Tynntarmsreseksjonen distalt for Treitzke ligament bør utføres med god margin som kilereseksjon med fri kant til begge sider for tumor og fjernelse av tilsvarende mesenterium med lymfeknuter. For mer utfyllende om kirurgisk behandling, se kapittel 6.

Funn av tynntarmstumor ved utredning for symptomer eller som tilfeldig funn

Ved slike tilstander bør en søke å få stillet en så korrekt tentativ diagnose som mulig dersom en ikke har histologisk verifikasjon gjennom endoskopisk biopsi eller ved annen måte. Slik utredning kan gå igjennom dedikert CT/MR eller annen bildediagnostikk, gjennom blodprøver/urinprøver. Se kapittel 5 og 6.

Funn av malignsuspekt tynntarmstumor skal tas opp på kompetent MDT-møte for drøftelse av diagnostikk og behandlingsalgoritme.