Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2650
 • ISBN - 978-82-8081-507-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 30.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Endoskopiske undersøkelser med biopsi kan være til hjelp ved valg av endelig behandling i elektive tilfeller D
Vedlegg
 

Ileokoloskopi

Ileokoloskopi er primærundersøkelsen ved mistanke om NET fra tynntarm siden terminale ileum er hyppigste lokalisasjon og hvor biopsi da er mulig.

Gastroduodenoskopi

Gastroduodenoskopi er den ultimate undersøkelse og diagnostiske tiltak (biopsi) for tumores i øvre GI tractus.

Kapselendoskopi

Kapselendoskopi er aktuelt for å finne primærtumor ved negativ ileoskopi. Ved uklare funn på bildediagnostikk, der en kan mistenke tumores, er kaspelendoskopi indisert. Undersøkelsen kan også avdekke multicentrisk NET sykdom (flere primærsvulster).

Enteroskopi

Ved funn av lesjon på CT eller kapselendoskopi suspekt på primærtumor lengre oralt enn terminale ileum kan enteroskopi vurderes for biopsitaking. Kan også avdekke multicentrisk NET sykdom.