Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2650
 • ISBN - 978-82-8081-507-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 30.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Ved adenokarsinom i tynntarm brukes samme retningslinjer som ved tykktarmskreft, både adjuvant og ved metastaser D
Vedlegg
 

Adenomkarsinom

Vi anbefaler i hovedsak de samme retningslinjer for kjemoterapi som for tykktarmskreft. Dette gjelder både adjuvant ved lymfeknutemetastaser (28)(evidensgrad D) og som palliativ behandling.

Neuroendokrine (NET)

Langtidsvirkende somatostatin analoger er som regel standard behandling, både som symptomatisk og vekstbremsende, dersom det er resttumor etter kirurgi, se ellers eget handlingsprogram. Kjemoterapi er aktuelt ved spesielle typer.

GIST/Sarkom

Ved metastatisk GIST vil over 80 % respondere på behandling med tyrosin kinasehemmer. Median overlevelse er omkring 6 år. Sykdommen kan gå i komplett remisjon, og enkeltpasienter er i live etter mer enn 10 år (29) . Imatinib er førstelinjebehandling. Se eget handlingsprogram for GIST/sarkom.

Lymfom

Se eget handlingsprogram for Lymfom.

Metastaser til tynntarm

Medikamentell behandling er avhengig av primærsvulstens histologi.