Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm, 30.06.2017
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2650
 • ISBN - 978-82-8081-507-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 30.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Adenokarsinom

Nytten av leverkirurgi for metastaser fra adenocarcinom i tynntarm er lite kjent. Eventuell indikasjon for behandling gjøres av tverrfaglig team som har erfaring med leverkirurgi.

For adenokarsinom i tynntarm med synkron eller metakron carcinomatose kan cytoreduktiv peritonektomi med hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) være aktuelt i kurativ hensikt. Det tas da kontakt med Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Neuroendokrine (NET)

Se eget handlingsprogram for NET (under utarbeidelse 2017).

GIST/Sarkom

Se eget handlingsprogram for sarkom.      

Lymfom

Se eget handlingsprogram for lymfom.

Metastaser

Se de forskjellige tumorspesifikke handlingsprogram. Ved malign tarmobstruksjon henvises til nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

Palliativ behandling

Avansert/inkurabel tumorsykdom utgående fra tynntarm medfører ofte betydelige plager. Palliativ behandling skal skje i nært samarbeid med palliativt senter / palliativt team. Det vises for øvrig til nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen .