Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm, 30.06.2017
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2650
 • ISBN - 978-82-8081-507-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 30.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Tynntarmen er et stort organ med omfattende celledeling i slimhinnen. Man kunne tenke at kreft var relativt hyppig forekommende, men det er det ikke.

Det finnes flere teorier om hvorfor kreft så sjelden oppstår i tynntarm. Det har vært spekulert i om det kan være grunnet kortere eksposisjonstid for carcinogener pga rask transittid, liten bakteriebelastning og lave nivå av toksiske metabolitter, annen cellekinetikk, mer aktivt beskyttende lymfatisk vev eller høyt nivå av sekretorisk IgA (30), (8). Man har per i dag ingen sikker forklaring på hvorfor tynntarmen er relativt beskyttet mot kreft.

Adenokarsinom

Risikofaktorene er lite definerte. Adenom-cancer-sekvensen regnes som like viktig i tynntarm som i colon (30), kanskje med unntak cøliaki-assosiert cancer. Man antar at kosthold kan spille en rolle (31), dessuten er høyt inntak av alkohol predisponerende (32), muligens også røyking (23). Det er viktige assosiasjoner til andre sykdommer: FAP, Gardners syndrom, Peutz-Jeghers sykdom, Mb. Crohn (33), cøliaki og autoimmun sykdom.

Patogenese ved de øvrige former for tynntarmskreft

For de øvrige svulster, se egne handlingsprogrammer