Alle anbefalinger

Anbefalinger i kapittel 5 Diagnostikk og utredning

  5.2 Utredning Grad
  CT tynntarm anbefales som førstevalg for påvisning av tynntarmstumorer C
  MR tynntarm er et alternativ til CT tynntarm, særlig der man ønsker å unngå strålebelastningen ved CT C
  CT-thorax anbefales for påvisning av lungemetastaser ved utredning av tynntarmskreft C
  Ved alvorlig, pågående gastrointestinal blødning anbefales CT abdominal angiografi dersom gastroskopi ikke påviser noe blødningsfokus C
  5.3 Endoskopiske undersøkelser Grad
  Endoskopiske undersøkelser med biopsi kan være til hjelp ved valg av endelig behandling i elektive tilfeller D
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel 6 Behandling av lokalisert sykdom og kurativ behandling

  6.1 Kirurgi Grad
  Proksimale svulster i duodenum opereres vanligvis med Whipples operasjon. Distale tumores kan vurderes for segmental duodenalreseksjon D
  Adenokarsinom og neuroendokrine tumores i jejunum og ileum behandles med reseksjon av tumor med reseksjon av tilhørende lymfeknuter, analogt til ved kreft i tykktarmen D
  De fleste GIST/sarkom i tynntarm kan reseceres med tumorbærende tarmsegment, uten stor lymfeknutereseksjon D

  Lymfom i tynntarm behandles kurativt medikamentelt (evidensgrad A).
  Kirurgi reserveres hovedsakelig for pasienter med komplikasjoner, slik som perforasjon, ileus eller massiv blødning (evidensgrad C)

  6.2 Medikamentell behandling Grad
  Ved adenokarsinom i tynntarm brukes samme retningslinjer som ved tykktarmskreft, både adjuvant og ved metastaser D
  [Toppen]