Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2022
 • ISBN - 978-82-8081-270-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.05.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Bjørg Abotnes, Martin Ingvald Blindheim og Helga Katharina Haug
 • Publikasjonstype - Nasjonale veiledere

Hensikten med veilederen

 • å gi råd og veiledning om utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor legemiddelassistert rehabilitering - LAR
 • å beskrive hvilke regelverk som er aktuelle i forbindelse med utlevering av disse legemidlene
 • å bidra til at behandlingstilbudet som gis, er likeverdig i hele landet
 • å bidra til å styrke samhandlingen mellom aktørene

Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av helselovgivningen generelt og bygger på anbefalingene i LAR-retningslinjen. Den erstatter IS-1255 Veileder for apotekansatte i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Målgruppe

Veilederen vil særlig være av interesse for

 • tjenesteutøvere som utleverer substitusjonslegemiddel i arbeidssammenheng
 • tjenesteutøvere som arbeider med pasienter i LAR
 • pasienter i LAR og andre personer med rusmiddelproblemer

Den kan også være nyttig for andre som er engasjerte i behandling av personer med rusmiddelproblemer.

Arbeidsgruppe

Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet i samarbeid med ulike fagpersoner som jobber med utlevering av substitusjonslegemiddel. Vi takker alle som har vært involvert i arbeidet.