Bedre aktivitetstilbud til personer med demens

Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med demens og deres pårørende. Fra 2020 vil regjeringen innføre en plikt for kommunene til å tilby dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens.

- Stadig flere rammes av demens. Både for den som har sykdommen og for pårørende er det viktig med meningsfulle og gode opplevelser i hverdagen. Vi trenger derfor et mangfoldig aktivitetstilbud som er tilpasset den enkeltes alder og interesser, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. 

Se hele nyhetsmeldingen Bedre aktivitetstilbud til personer med demens og høringsnotatet på regjeringen.no.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/bedre-aktivitetstilbud-til-personer-med-demens)