Dagslys i skolebygg

Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet holdt et foredrag i Arkitektenes Hus den 26. april 2016 med tittelen "Dagslys i skolebygg"

Høyt utdannede ho

Les hele foredraget i pdf-filen i høyre menyrad.  

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/dagslys-i-skolebygg)