Den viktige timen: daglig fysisk aktivitet i skolen

7.desember i fjor var en milepæl for alle elever i Norge. Da vedtok Stortinget å innføre en ordning som skal sikre elever i grunnskolen minst én times fysisk aktivitet hver dag. Det er overraskende at regjeringen nå forsøker å parkere hele vedtaket i en bisetning i statsbudsjettet.

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet har en positiv effekt på læring og helse. De siste årene er det utført mer enn 100 studier om én time fysisk aktivitet i skolen her til lands, og resultatene er klokkeklare: Barn og unge blir mer oppmerksomme, husker og lærer bedre, får bedre psykisk helse – og læringsmiljøet blir bedre.

Se hele kronikken Den viktige timen: daglig fysisk aktivitet i skolen på norskfriluftsliv.no

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/den-viktige-timen-daglig-fysisk-aktivitet-i-skolen)