Forverret fastlegesituasjon for fem av de ti største kommunene

Etter ett år måtte fastlege John T. Haugen gi opp å rekruttere en ny fastlege ved Laksevåg legesenter i Bergen.

I høst sendte Legeforeningen spørreskjema til alle landets kommuner for å kartlegge utfordringene tilknyttet fastlegerekrutteringen. Fem av de ti største kommunene i landet, som omfatter om lag halvparten av Norges befolkning, melder om forverring av situasjonen siden VG kartla dette i fjor sommer.

Se hele artikkelen Forverret fastlegesituasjon for fem av de ti største kommunene på dagensmedisin.no.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/forverret-fastlegesituasjon-for-fem-av-de-ti-storste-kommunene)