Kan paracetamol påvirke gener?

Dersom gravide bruker paracetamol i 20 dager eller mer i svangerskapet, ser det ut til at gener som har betydning for utvikling av ADHD, kan påvirkes. Det viser resultater fra en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Flere epidemiologiske studier har vist at det er en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og nevroutviklings­sykdommer som ADHD. Hvordan paracetamol kan påvirke nevroutvikling er ikke kjent. I denne studien har man undersøkt hvorvidt såkalte epigenetiske mekanismer, ”brytere” som slår av og på gener, kan være involvert.

Se hele artikkelen «Kan paracetamol påvirke gener?» på fhi.no.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/kan-paracetamol-pavirke-gener)