Nytt informasjonsbrev til kommunene vedrørende HPV-vaksine til unge kvinner

Folkehelseinstituttet har i uke 36 sendt ut et nytt informasjonsbrev (brev nr. 5) til kommunene. Brevet gir oppdatert informasjon om status for aksinasjonsprogrammet og fakturering.

Det er viktig at kommunene har oppdatert informasjonen på nettsidene sine om når, hvor 

og hvordan kvinner kan få tatt HPV-vaksinen. Kommunene oppfordres til å bruke relevante instanser eller ressurspersoner for å sikre at informasjon om vaksinasjonstilbudet når ut til minoritetsgrupper.

Informasjonsbrev nr 5: Tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere (pdf)

Meldingen «Nytt informasjonsbrev til kommunene vedrørende HPV-vaksine til unge kvinner» på fhi.no er gjengitt i sin helhet.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/nytt-informasjonsbrev-til-kommunene-vedrorende-hpv-vaksine-til-unge-kvinner)