– Vi må fortsette skiftet i retning forebygging

Jonas Gahr Støre vil bedre folkehelsa med forebyggende tiltak som når ut bredt. – En satsing på friluftsliv vil gi enorm uttelling, mener Norsk Friluftsliv.

I mars kom nye helsetall som viser at Norge bruker 67 770 kroner på helse per innbygger. Skal vi løse folkehelseutfordringene vi nå står ovenfor, trengs en ny politikk. Sammen med Folkehelseforeningen inviterte Norsk Friluftsliv nylig til seminar på OsloMet om nettopp disse utfordringene.

Hovedtaler var Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Han understreket at forebygging er et viktig stikkord for partiets helsepolitikk i tiden framover.

– Vi må fortsette skiftet i retning forebygging. Her har vi en stor jobb å gjøre, både faglig og metodisk, sa Støre, som uttrykte særlig bekymring for de store sosiale helseforskjellene i Norge.

Brede tiltak har størst effekt
Utjevning av sosiale forskjeller i helse er ikke bare en moralsk forpliktelse, det er også god samfunnsøkonomi, uttrykte AP-lederen.


Han forklarte at han mener den største forskjellen for folkehelsa oppnås gjennom politiske tiltak hvor man satser bredt.

Se hele omtalen av seminaret – Vi må fortsette skiftet i retning forebygging på norskfriluftsliv.no.

 

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/vi-ma-fortsette-skiftet-i-retning-forebygging)