Anbefaler screeningprogram med FIT og koloskopi mot tarmkreft

Helsedirektoratet anbefaler innføring av et screeningtilbud til alle 55-åringer gjennom en fem års periode, med start i 2019.

Årlig dør om lag 1500 personer av tarmkreft i Norge. Helsedirektoratet anbefaler innføring av et screeningtilbud til alle 55-åringer gjennom en fem års periode, med start i 2019. Det går frem av en rapport som oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet anbefaler at FIT (undersøkelse på usynlig blod i avføringen) blir standardtilbudet i det nasjonale screeningprogrammet i utrullingsperioden.  

Les hele artikkelen "Anbefaler screeningprogram med FIT og koloskopi mot tarmkreft" på helsedirektoratet.no. 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/anbefaler-screeningprogram-med-fit-og-koloskopi-mot-tarmkreft)