Antall barn som dør halvert på 20 år

Langt færre barn dør i Norge i dag enn for bare 20 år siden. Medisinske framskritt, bedre teknologi og bevissthet rundt sikring av barn er hovedårsakene. NTB

Barnehage førskolelærer HO

I 1996 døde 447 spedbarn og barn i Norge. Tilsvarende tall i fjor var 216, viser ferske tall fra Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet:

– Nedgangen i dødsfall blant barn er en lang suksesshistorie, spesielt de sist 50 årene, men faktisk også de siste 10-20 årene, selv om det har vært en utflating i nedgangen, sier overlege Christian Lycke Ellingsen til NTB.

De siste 20 årene har antall barn som dør, gått ned 52 prosent, men nedgangen er i realiteten enda større, fordi befolkningen i Norge har økt med 18 prosent i samme periode.

– Dødsfall per 100 000 barn har hatt en enda større nedgang, bekrefter Lycke Ellingsen.

Les hele artikkelen "Antall barn som dør halvert på 20 år" på forskning.no.  

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/antall-barn-som-dor-halvert-pa-20-ar)