(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ernaering/aktuelt)