Fortsatt fullamming til seks måneder – men mer individuell tilpasning

Morsmelk er den beste maten for spedbarn. De kan trygt få kun morsmelk med tilskudd av vitamin D de første seks månedene, hvis mor og barn trives med det. Dersom det er behov for mer mat enn morsmelk etter fylte fire måneder, bør fast føde introduseres.

Onsdag 12. oktober lanserte Helsedirektoratet ny Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. Retningslinjen gir anbefalinger om kostholdet til barn det første året. Målgruppen for retningslinjen er personer som jobber på helsestasjon, fastleger og alle andre som veileder om spedbarnsernæring.

– Foreldre med babyer har ofte mange spørsmål og er usikre på valgene sine. Mange trenger også hjelp med å komme i gang med ammingen, og det er viktig at de får den hjelpen og støtten de behøver i møtet med helsevesenet. Vi håper at retningslinjen vil være et godt verktøy for helsepersonell, slik at de kan svare på spørsmål og gi godt dokumenterte og trygge råd til foreldrene, sier divisjonsdirektør Linda Granlund.

Les hele artikkelen "Fortsatt fullamming til seks måneder – men mer individuell tilpasning" på helsedirektoratet.no

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/fortsatt-fullamming-til-seks-maneder-men-mer-individuell-tilpasning)