Hederspris til 30 000 «Tjukkaser»

Karl Evang-prisen for 2016 ble idag tildelt Tjukkasgjengen. Over 30 000 medlemmer deler årets pris. Sjansen er stor for at du har et medlem – eller en lokal Tjukkasgjeng der du bor.

– Tjukkasgjengen gjør en helt strålende innsats og får til utrolig mye med dugnadsinnsatsen fra noen få arbeidsjern. Dette er akkurat den typen initiativ vi trenger om vi skal få til noe for folkehelsa som når fram til de rette folka og som virkelig monner, sier divisjonsdirektør Linda Granlund.

Tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle leder bedømmelseskomiteen og delte ut årets pris til Tjukkasgjengen med begrunnelsen av at Tjukkasgjengen har lykkes bedre enn de fleste med å kombinere trim og glimt i øyet. Det er åpenbart at de har truffet blink når de nå teller over 30 000 medlemmer i totalt godt over 300 lokale «tjukkasgjenger» landet over. I tillegg er Tjukkasgjengen representert i Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Spania, Hellas, Tyrkia, Canada og offshore. De sier selv at medlemmene er fra åtte til 83 år. Noen har fire bein, de fleste har to, og noen har nesten bare ett. Og et fellestrekk ved medlemmene er at det er helt andre folk enn de du vanligvis finner på treningssentre eller i idretten.

Les hele artikkelen "Hederspris til 30 000 «Tjukkaser» på Helsedirektoratet.no 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/hederspris-til-30-000-tjukkaser)