(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak/brosjyrer/idebanken-aktiv-omsorg?lenkedetaljer=vis)