(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak/lover-og-regler/lov-om-vern-mot-tobakksskader?lenkedetaljer=vis)