E-sigaretter: Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak/rapporter/e-sigaretter-helserisiko-ved-bruk-av-e-sigaretter?lenkedetaljer=vis)