Europeisk narkotikarapport 2016: MDMA er tilbake

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak/rapporter/europeisk-narkotikarapport-trender-og-utvikling?lenkedetaljer=vis)