Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak/rapporter/nasjonal-strategi-for-det-tobakksforebyggende-arbeidet-2006-2010?lenkedetaljer=vis)