Rapport fra Barn av rusmisbrukere (BAR): «Når lyset knapt slipper inn»

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak/rapporter/rapport-fra-barn-av-rusmisbrukere-bar-nar-lyset-knapt-slipper-inn?lenkedetaljer=vis)