Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak/rapporter/sosiale-risikofaktorer-psykisk-helse-og-forebyggende-arbeid?lenkedetaljer=vis)