Røykeavvenning - Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak/retningslinjer-og-veiledere/roykeavvenning-nasjonal-faglig-retningslinje-for-roykeavvenning?lenkedetaljer=vis)