(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helserett/lover-og-regler/flyktning.net?lenkedetaljer=vis)