Tvang overfor personer med rusmiddelproblemer

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helserett/rapporter/tvang-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer?lenkedetaljer=vis)